Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Nowy Świat Kobiet w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Gałczyńskiego 3 lok. 12
Kod pocztowy
00-362
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000341434
REGON
14209851700000
NIP
527-26-15-965
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania Fundacji jest:

 1. wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego kobiet oraz ich aktywizacja w różnych obszarach życia;
 2. edukacja, szkolenie, doradztwo organizacyjne, coaching, poradnictwo, psychoterapia, badania naukowe w zakresie nauk społecznych;
 3. popularyzacja wiedzy w zakresie twórczego rozwiązywania konfliktów pomiędzy głównym nurtem w społeczeństwie (grupie, organizacji), a odrzucanymi podgrupami i tendencjami;
 4. praca z grupami o niższym statusie społecznym (kobiety, mniejszości narodowe, etniczne, rasowe, osoby starsze, chore, niepełnosprawne, osoby o różnych orientacjach seksualnych itp.);
 5. poszukiwanie nowych dróg radzenia sobie z "innością";
 6. działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym praca z ciałem;
 7. wspieranie działań artystycznych i rozwijanie twórczości kobiet;
 8. zastosowania psychologii zorientowanej na proces;
 9. podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy;
 10. działania antydyskryminacyjne;

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:

 1. na poziomie psychologicznym:
 • działalność wspierająca edukację - szkolenia z zakresu psychologii, rozwoju osobistego, coachingu, doradztwa zawodowego i edukacyjno-zawodowego, sztuki, szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji - edukacja, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania, związana głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym
 • działalność w zakresie zdrowia psychicznego, świadczona przez psychologów i psychoterapeutów
 1. na poziomie organizacyjnym:
 • doradztwo w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji, konsultacje, doradztwo, treningi,
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów i koncertów,
 • wydawanie katalogów i materiałów reklamowych
 1. na poziomie społecznym: facylitacja konfliktów, wspieranie inicjatyw lokalnych, budowanie społeczności, organizowanie grup wsparcia;
 2. na poziomie artystycznym:
 • artystyczna, literacka i dziennikarska działalność twórcza
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych oraz inne formy dostosowane do pojawiających się potrzeb odbiorców.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej