Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Nowy Świat Kobiet w likwidacji

Fundacja Nowy Świat Kobiet w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Gałczyńskiego 3 lok. 12
Kod pocztowy
00-362
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000341434
REGON
14209851700000
NIP
527-26-15-965
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania Fundacji jest:

 1. wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego kobiet oraz ich aktywizacja w różnych obszarach życia;
 2. edukacja, szkolenie, doradztwo organizacyjne, coaching, poradnictwo, psychoterapia, badania naukowe w zakresie nauk społecznych;
 3. popularyzacja wiedzy w zakresie twórczego rozwiązywania konfliktów pomiędzy głównym nurtem w społeczeństwie (grupie, organizacji), a odrzucanymi podgrupami i tendencjami;
 4. praca z grupami o niższym statusie społecznym (kobiety, mniejszości narodowe, etniczne, rasowe, osoby starsze, chore, niepełnosprawne, osoby o różnych orientacjach seksualnych itp.);
 5. poszukiwanie nowych dróg radzenia sobie z "innością";
 6. działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym praca z ciałem;
 7. wspieranie działań artystycznych i rozwijanie twórczości kobiet;
 8. zastosowania psychologii zorientowanej na proces;
 9. podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy;
 10. działania antydyskryminacyjne;

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:

 1. na poziomie psychologicznym:
 • działalność wspierająca edukację - szkolenia z zakresu psychologii, rozwoju osobistego, coachingu, doradztwa zawodowego i edukacyjno-zawodowego, sztuki, szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji - edukacja, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania, związana głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym
 • działalność w zakresie zdrowia psychicznego, świadczona przez psychologów i psychoterapeutów
 1. na poziomie organizacyjnym:
 • doradztwo w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji, konsultacje, doradztwo, treningi,
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów i koncertów,
 • wydawanie katalogów i materiałów reklamowych
 1. na poziomie społecznym: facylitacja konfliktów, wspieranie inicjatyw lokalnych, budowanie społeczności, organizowanie grup wsparcia;
 2. na poziomie artystycznym:
 • artystyczna, literacka i dziennikarska działalność twórcza
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych oraz inne formy dostosowane do pojawiających się potrzeb odbiorców.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej