Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Stowarzyszenie Europe4Youth
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
500 304 031
Adres rejestrowy
Ulica
Urzędnicza 14 lok. 1
Kod pocztowy
30-051
Miejscowość
Kraków
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000459723
REGON
12283511500000
NIP
945-21-73-318
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Europe4Youth zostało zawiązane, by stworzyć młodym ludziom przestrzeń do partycypacji w społeczeństwie obywatelskim na poziomie lokalnym, narodowym i europejskim, poszerzać ich horyzonty i przyczyniać się do ich samorozwoju poprzez wspieranie ich uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach młodzieżowych, a także zachęcanie do samodzielnego ich organizowania. Działamy także na rzecz zwiększenia rozpoznawalności nauki nieformalnej i certyfikacji jej efektów.

Dlatego też regularnie organizujemy i uczestniczymy w wymianach młodzieżowych, szczególnie w międzynarodowej konstelacji uczestników z Unii Europejskiej i krajów partnerskich, prowadzimy szkolenia, spotkania, seminaria informacyjne i warsztaty dla młodzieży, organizujemy i prowadzimy kampanie o charakterze społecznym, kulturalnym i informacyjnym; współpracujemy z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, a także władzami lokalnymi; bierzemy udział w dialogu strukturalnym oraz europejskiej polityce młodzieżowej; organizujemy także wolontariat międzynarodowy. Jesteśmy też częścią sieci organizacji pozarządowych East-West-East, Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz współpracujemy ściśle z niemiecką organizacją - siostrą Europe4Youth Deutschland.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Marta Małota, HR
Barbara Moś, Koordynator Projektów
Laura Reiser, Wicedyrektor
Wiktor Firlej, Wicedyrektor
Piotr Warzyszyński, Dyrektor
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej