Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja "MultiOcalenie"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 635 08 98
Telefon
22 635 08 98
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
II piętro, domofon 2029.
Ulica
Wilcza 35/41 lok. 29
Kod pocztowy
00-678
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Bielany
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000471971
REGON
14680026200000
NIP
118-20-93-521
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja Fundacji

Nasze hasło i motto, którym kierujemy się we wszystkich działaniach brzmi: "Z tradycją w przyszłość".
Żyjąc tu i teraz staramy się zawsze i wszędzie pamiętać o tym co było, i o tych, którzy odeszli. Równie ważne jest dla nas wspieranie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, a także działania mające na celu wspieranie cudzoziemców przebywających na terytorium Polski.

Cele Fundacji

1) pomoc Polakom i osobom polskiego pochodzenia, mieszkającym na obszarze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (dalej "ZSRR"), w tym upowszechnianie polskiej kultury i oświaty na obszarze byłego ZSRR;
2) pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze, życiu codziennym oraz działalności Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających na obszarze byłego ZSRR;
3) pomoc w aktywizacji obywatelskiej środowisk mniejszości polskiej zamieszkałej na obszarze byłego ZSRR;
4) pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii, gospodarce, polityce i życiu narodów Północnego Kaukazu;
5) pomoc uchodźcom, osobom z ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym, imigrantom i repatriantom oraz osobom ubiegającym się o status uchodźcy lub inną formę legalizacji pobytu w Polsce;
6) pomoc ofiarom kataklizmów, konfliktów zbrojnych i wojen;
7) integracja uchodźców, osób z ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym, imigrantów i repatriantów oraz osób ubiegających się o status uchodźcy lub inną formę legalizacji pobytu w Polsce;
8) wspieranie transformacji ustrojowej, rozwoju demokracji i demokratyzacji instytucji państwowych i samorządowych za granicą, w tym w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR;
9) promocja i wspieranie wolontariatu;
10) promocja i wspieranie dialogu międzykulturowego, w tym pogłębianie wiedzy o krajach pochodzenia uchodźców, imigrantów i repatriantów oraz o mniejszościach etnicznych i narodowych;
11) wsparcie psychologiczne i życiowe grup zmarginalizowanych społecznie, wykluczonych, z problemem uzależnienie od substancji psychoaktywnych i zachowań kompulsywnych, jak również osób zmagających się z przewlekłym stresem;
12) promocja tradycji wielokulturowości i wieloreligijności II RP;
13) renowacja i ochrona miejsc kultu religijnego i nekropolii;
14) upamiętnianie miejsc i wydarzeń związanych z historią i wspólną przeszłością mniejszości religijnych i narodowych oraz Polaków;
15) promocja idei ekologii i produkcji żywności według dawnych, tradycyjnych receptur;
16) promocja i wspieranie rozwoju sztuki ludowej i wyrobów regionalnych;
17) promocja agroturystyki na terenach charakteryzujących się wielokulturowością i wieloreligijnością.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej