Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Tak Niewiele
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Jadwigi Młodowskiej 16
Kod pocztowy
22-100
Miejscowość
Chełm
Województwo
lubelskie
Powiat
Chełm
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000477241
REGON
06160390000000
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2017
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest: 1. Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom, promowanie idei "pomoc za pomoc" i edukowanie społeczeństwa w tym zakresie, 2. Promocja i organizacja wolontariatu, 3. Tworzenie, promocja i realizacja programów w zakresie prowadzonej przez stowarzyszenie działalności charytatywnej i społecznej. Głównie pomoc seniorom, młodzieży, dzieciom, ofiarom gwałtów i przemocy, osobom chorym i niepełnosprawnym, rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej i innych, 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz zajęć rekreacyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, 5. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą, 6. Działalność wspierająca działania w zakresie pomocy społecznej oraz edukacji społecznej poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, 7. Działalność wspierająca rozwój agroturystyki i turystyki, 8. Działalność wspierająca ochronę środowiska, ekologię, ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego, 9. Działalność wspierająca oświatę, kulturę, promocję zdrowia oraz profilaktykę, sport i rekreację, 10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 11. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, 12. Podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej, 13. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego, 14. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Reklama
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej