Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Jeszcze Żyjemy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Motylkowa 4D lok. 3
Kod pocztowy
52-209
Miejscowość
Wrocław
Powiat
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000493572
REGON
02251576700000
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami fundacji są:
1) Monitorowanie przebiegu projektów i przedsięwzięć aktywizacji, opieki, wsparcia i pomocy dla osób w wieku 50+, zapobiegających wykluczeniu społecznemu. 2) Ożywienie społeczno-gospodarcze poprzez aktywizacje i zatrudnienie osób w wieku 50+. 3) Rozwój i promocja nowych form zatrudniania osób w wieku 50+. 4) Integracja i oświata mieszkańców społeczności lokalnych, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w wieku 50+. 5) Wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. 6) Wspieranie innowacyjnych inicjatyw w dziedzinie aktywizacji osób w wieku 50+. 7) Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i innych organizacji działających na rzecz osób w wieku 50+. 8) Działalność charytatywna.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej