Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja "Równanie"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
505 940 365
Adres rejestrowy
Ulica
Strzelecka 21/25 lok. 59
Kod pocztowy
03-433
Miejscowość
Warszawa-Praga-Północ
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat
Koszalin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000516872
REGON
32157988500000
NIP
669-25-23-265
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

NASZA MISJA
Upowszechniamy idee solidarności społecznej, równości i wzajemnej odpowiedzialności. Przywracamy zapomniane wartości sprawiedliwości, emancypacji i przyzwoitości w życiu społecznym. Zachęcamy do aktywności publicznej wszystkich niegodzących się z zastanym porządkiem. Dajemy odwagę i narzędzia do działania na rzecz lepszego świata. Wspieramy osoby już zaangażowane i pomagamy uczynić pierwszy krok wszystkim chcącym się zaangażować publicznie. Wskazujemy drogę początkującym działaczom sfery pozarządowej, osobom aktywnym w społecznościach lokalnych, młodzieży i studentom. Organizujemy szkoły dla aktywistów, szkolenia i warsztaty. Inicjujemy działania w przestrzeni publicznej.

NASZE CELE

  • Propagowanie, upowszechnianie i ochrona praw człowieka, wolności i swobód obywatelskich oraz wiedzy na ich temat;
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznawaną religię lub jej brak, pochodzenie, orientację psychoseksualną, przynależność narodową, niepełnosprawność, głoszone poglądy;
  • Promowanie tolerancji, dialogu społecznego i międzykulturowego;
  • Wspieranie równouprawnienia płci i tożsamości psychoseksualnych;
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, usług medycznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i innych dóbr społecznych;
  • Kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych oraz wspieranie aktywności obywatelskiej;
  • Prowadzenie i promocja edukacji poszerzającej wiedzę o przemianach zachodzących we współczesnym świecie; globalizacji i zasadach zrównoważonego rozwoju.

RÓWNAMY W GÓRĘ!

Zarząd

Marta Tycner, prezes zarządu
Andrzej Mikołajewski, członek zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej