Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert

Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 121 20 00
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Zapraszamy do naszego biura od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00.
Ulica
Bracka 23 lok. 51
Kod pocztowy
00-028
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Białołęka
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000540021
REGON
36070510900000
NIP
524-27-75-598
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w styczniu 2015 roku. Po 22 latach działalności Centrum, Zarząd PAH zdecydował o zamknięciu i zakończeniu wszystkich jego działań. W związku z tym powołano nową organizację, która przejęła know-how, doświadczenie oraz dotychczas realizowane przez Centrum projekty i działania.

Fundacja zajmuje się między innymi pomocą integracyjną i prawną dla uchodźców, migrantów i repatriantów, prowadzeniem badań oraz działaniami informacyjnych na temat zjawiska uchodźstwa i migracji.

Fundacji przede wszystkim skupia się na:

 • działaniach na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce i za granicą;
 • działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i otwartego, zapobieganiu przejawom nietolerancji, dyskryminacji i rasizmowi oraz propagowaniu postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności zarówno w Polsce i za granicą;
 • przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej, ekonomicznej i systemowej grup szczególnego ryzyka;
 • niesieniu pomocy humanitarnej w Polsce i za granicą;
 • wspieraniu, upowszechnianiu i propagowaniu działalności kulturalnej, naukowej, oświatowej oraz promującej Polskę, jej tradycje, kulturę, twórców i dorobek artystyczny;
 • wspieraniu wolontariatu i postaw obywatelskich;
 • zwiększaniu świadomości społeczeństwa przyjmującego na temat zjawiska przymusowej migracji i migracji.

Fundacja Refugee.pl kierowana jest przez 3-osobowy zarząd w skład, którego wchodzą: Agnieszka Kunicka, Jolanta Binicka oraz Maciej Fagasiński. Osoby te mają wieloletnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu dużymi projektami krajowymi oraz międzynarodowymi oraz w zarządzaniu personelem i finansami w organizacjach pozarządowych. W przeszłości wchodzili w skład zarządów innych organizacji oraz zarządzali dużymi działami w organizacjach. Wszyscy członkowie zarządu mają szeroką wiedzę dotyczącą zjawiska migracji i przymusowej migracji popartą szeregiem publikacji, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych czy uczestnictwem w grupach roboczych i eksperckich. W Fundacji Refugee.pl pracują i pomagają osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z migrantami, repatriantami i uchodźcami oraz w różnych organizacjach pozarządowych.

Fundacja Refugee.pl współpracuje z szeregiem podmiotów w Polsce m.in. Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce i na świecie.

Fundacja Refugee.pl we wrześniu 2015 roku powołana została jako jedna z czterech organizacji w Polsce w skład Międzyresortowego Zespołu do spraw przesiedleń i relokacji uchodźców, który jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów (Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów). Prezes Fundacji jest również członkinią Komisji ds. Migrantów, która działa przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Obecnie Fundacja realizuje jeden duży projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) oraz z budżetu państwa "Bezpieczna przystań".
Partnerem projektu jest Urząd do Spraw Cudzoziemców.
Czas realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2017
Projekt "Refugee.pl 5" pozwoli na wsparcie procesu preintegracji cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy ze społeczeństwem polskim.
W ramach projektu przewidziano realizację czterech grup działań:

 • Prowadzenie kursu orientacji w społeczeństwie Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
 • Spotkania informacyjno-edukacyjne ze specjalistami w Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
 • Prowadzenie przedszkola i świetlic dla dzieci w wieku szkolnym w Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży w Ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku i prezentację wykonanych prac
 • Organizacja imprez otwartych dla cudzoziemców i lokalnych społeczności w Ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku
 • Poradnictwo socjalne i informacyjne w Warszawie oraz ośrodkach w Lininie i Dębaku.

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej