Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
797 479 361
Adres rejestrowy
Ulica
Antoniego Abrahama 48B lok. 4
Kod pocztowy
81-395
Miejscowość
Gdynia
Województwo
POMORSKIE
Powiat
Gdynia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000545944
REGON
36095615900000
NIP
958-16-68-358
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT powstało 1 stycznia 2015 roku, jednak aktywność członków-założycieli datuje się na rok 2008. Działalność PSAT to przede wszystkim:

  1. Upowszechnianie wiedzy na temat obronności oraz historii Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Kształtowanie i popularyzowanie obywatelskiego stosunku do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz służby wojskowej.
  3. Organizowanie oraz współorganizowanie okolicznościowych imprez o charakterze rekreacyjnym, historycznym i patriotycznym.
  4. Organizowanie i prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów, szkoleń, programów edukacyjnych i innych działań z zakresu turystyki i rekreacji, kultury fizycznej i sportu, udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego, obronności, obrony cywilnej, a także historii oraz ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
  5. Organizowanie imprez turystycznych i wypoczynku dzieci i młodzieży.
  6. Organizowanie, współorganizowanie i uczestnictwo w inscenizacjach, rekonstrukcjach, dioramach i innych imprezach o charakterze militarno - historycznym oraz kolekcjonowanie broni palnej, rozpowszechnianie kolekcjonerstwa broni palnej pośród obywateli Rzeczypospolitej.
  7. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej związanej z realizacją celów Stowarzyszenia.

Członkami PSAT są ludzie, którzy pomimo osiągnięcia sukcesów zawodowych jako nauczyciele, prawnicy, technicy czy inżynierowie odnajdują czas i potrzebę podtrzymywania tradycji i historii narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Mimo, że PSAT istnieje trochę dłużej niż trzy lata, ma na swoim koncie organizację i współorganizację wielu przedsięwzięć takich jak imprezy kulturalno - rekreacyjne, szkolenia i turnieje związane ze strzelectwem oraz wiele gier terenowych.
PSAT od czerwca 2017 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.
PSAT prowadzi tylko nieodpłatną działalność statutową opierają się na pracy swoich członków w ramach wolontariatu, składkach członkowskich, darowiznach i dotacjach samorządowych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
rekreacja, wypoczynek
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
edukacja ekologiczna
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wspieranie ekonomii społecznej
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej