Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja APATHEIA
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Mohandasa Gandhiego 18 lok. 48
Kod pocztowy
91-015
Miejscowość
Łódź
Województwo
ŁÓDZKIE
Powiat
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000548897
REGON
36137543000000
NIP
726-26-56-509
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja została powołana w celu niesienia wszelkiej pomocy osobom chorym na zaburzenia psychicznie i na zaburzenia rozwoju, niepełnosprawnym intelektualnie, niedostosowanym społecznie oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym również ze względu na ubóstwo, płeć kulturową czy orientację seksualną.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:
a) prowadzenie i sponsorowanie badań naukowych dotyczących zdrowia psychicznego i wykluczenia społecznego;
b) terapię, psychoterapię i rehabilitację społeczną osób chorych na zaburzenia psychiczne i na zaburzenia rozwoju;
c) prowadzenie edukacji seksualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin;
d) prowadzenie profilaktyki i prewencji zaburzeń psychicznych;
e) wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu poprawę sytuacji osób chorych na zaburzenia psychiczne i na zaburzenia rozwoju;
f) prowadzenie poradni zdrowia psychicznego, domów pomocy społecznej, mieszkań chronionych i środowiskowych domów samopomocy oraz klubów pacjenta;
g) organizowanie spotkań integracyjnych i wycieczek krajowych i zagranicznych dla osób objętych działaniami Fundacji oraz ich rodzin;
h) propagowanie zdrowego stylu życia zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym;
i) prowadzenie działalności publikacyjno-wydawniczej;
j) organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji o zasięgu lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym;
k) współpracę z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą;
l) wspieranie wszelkich inicjatyw przeciwdziałających stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu;
m) wspieranie i promowanie twórczości artystycznej osób chorych na zaburzenia psychiczne i na zaburzenia rozwoju;
n) wspieranie i propagowanie wolontariatu.

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej