Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja "Małopolska Izba Samorządowa"

Fundacja "Małopolska Izba Samorządowa"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 200 28 62
Telefon
12 200 2926
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Daszyńskiego 16
Kod pocztowy
31-534
Miejscowość
Kraków
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000554384
REGON
36135094400000
NIP
676-24-87-498
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest reprezentowanie interesów samorządu terytorialnego w Polsce, szerzenie samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, profesjonalizacji zarządzania w samorządzie terytorialnym, prowadzenia debaty o przyszłości samorządu terytorialnego, społeczeństwa obywatelskiego i administracji publicznej.

Podstawowe obszary działalności merytorycznej Fundacji to:

 • samorząd terytorialny
 • zarządzanie strategiczne
 • profesjonalizacja funkcjonowania administracji publicznej, w tym szczególnie samorządowej
 • przedsiębiorczość oraz rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 • społeczeństwo obywatelskie
 • polityka społeczna, w tym edukacja, kultura, ekonomia społeczna.

Działalność merytoryczna Fundacji realizowana jest poprzez:

 • Komisje Izby: Zarządzania, Prawa, Finansów Publicznych
 • Edukację, w tym seminaria, szkolenia, kursy, konferencje
 • Konsulting i doradztwo
 • Projekty
 • Badania i analizy.

Fundacja MIS swoje działania realizuje w formule Nauka-Praktyka. Stanowi więc swego rodzaju katalizator współpracy pomiędzy sferą praktyki i nauki, realizuje przy tym swego rodzaju "laboratorium przyszłości samorządowej w Polsce".

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
wspieranie ekonomii społecznej
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
wsparcie lokalowe, techniczne
współpraca z administracją
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Janusz Olesiński, Prezes Zarządu
Jacek Kwiatkowski, Wiceprezes Zarządu
prof. dr hab. Mirosław Stec, Przewodniczący Rady Fundacji
prof. dr hab. Grażyna Prawelska - Skrzypek, Członek Rady Fundacji
prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Członek Rady Fundacji
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej