Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Pogotowie Interwencji Społecznej (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej)

Pogotowie Interwencji Społecznej (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej)
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 622 96 33
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00 - 16.00.
Ulica
Nowogrodzka 7 lok. 14
Kod pocztowy
00-513
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody na półpiętrze.
Dane rejestrowe
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Szczegóły
Typ podmiotu
Placówka zdrowotna / socjalna
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Pogotowie Interwencji Społecznej jest placówką specjalistycznego poradnictwa dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz wszystkich tych, którzy znaleźli się w kryzysie, wywołanym utratą bezpiecznego schronienia.

Placówka działa na terenie Warszawy od 1993 r. Przez wiele lat funkcjonowała przy ul. Poznańskiej 13 lok. 5, a od 3 stycznia 2011 roku została przeniesiona na ul. Nowogrodzką 7 do lokalu nr 14. Jest prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej (wcześniejsza nazwa Organizacji - Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym).

Głównym działań Pogotowia Interwencji Społecznej jest:

 1. Udzielenie skutecznej i fachowej pomocy interwencyjnej i długofalowej osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością.
 2. Przywrócenie osób wykluczonych społecznie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zakres działań podejmowanych w Pogotowiu Interwencji Społecznej:
Po zgromadzeniu i rozpoznaniu danych dot. osoby i sytuacji potrzebującego (wg opracowanej "karty usług PIS"), zainteresowany otrzymuje właściwą pomoc socjalną i prawną, a w wielu przypadkach także wsparcie psychologiczne.
Pomoc socjalna pozwala na m.in. na:

 • kwaterowanie potrzebujących w schronisku, noclegowni lub innym miejscu zapewniającym im dach nad głową;
 • wydawanie odzieży, bielizny osobistej, obuwia, środków higienicznych i leków;
 • prowadzenie poradnictwa, jak również świadczenie szerokiej informacji dotyczącej możliwości uzyskania pomocy na terenie Warszawy i nie tylko;
 • uregulowanie sytuacji mieszkaniowej, w tym: wystąpienie o przydział lokalu socjalnego albo komunalnego, odwołanie od wyroku o eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego, przywrócenie zameldowania;
 • nawiązanie zerwanych więzi rodzinnych i odbudowa pozytywnych relacji;
 • pośredniczenie w pozyskiwaniu przez potrzebujących mebli, sprzętu RTV i AGD;
 • organizowanie okolicznościowych spotkań świątecznych wraz z wydawaniem paczek żywnościowo - higienicznych;
 • bezpłatne wyrabianie zdjęć dowodowych wraz z ukierunkowaniem na sprawne wyrobienie dokumentów;
 • udostępnianie telefonu i kserokopiarki dla załatwiania ważnych spraw osobistych;
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.
  Pomoc prawna - świadczona jest w kilku formach: poradnictwo, redagowanie pism urzędowych, sporządzanie odwołań, opiniowanie próśb i wydawanie różnego rodzaju zaświadczeń.
  Dodatkowo w sprawach podopiecznych podejmowane są bezpośrednie interwencje m.in. w urzędach.

Pogotowie Interwencji Społecznej stara się, aby podejmowane działania koncentrowały się na długofalowej pracy z podopiecznym, zmierzającej do pełnego usamodzielnienia osoby a nie tylko na doraźnym ratownictwie.

Działalność ratowniczo-usługowa obejmuje rocznie ok. 1000 osób. Dziennie przyjmujemy ok. 20 interesantów.

Pogotowie prowadzi odpowiedni rejestr i dokumentację, zarówno podopiecznych, jak i z przebiegu procesu ich readaptacji społecznej. Dokumentacja tego rodzaju jest niezbędna do opracowywania sprawozdań i oceny postępowania terapeutycznego, wprowadzania niezbędnych korekt oraz rejestrowania nowych doświadczeń w niesieniu pomocy.

Przy realizacji programu Pogotowie współpracuje z kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi, schroniskami, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, prokuratorami, policją oraz innymi podmiotami ustawowo bądź statutowo zobowiązanymi do niesienia pomocy.

Pracownicy PIS-u uczestniczą w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności przy Biurze Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego przy Burmistrzu Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy.

W realizacji programu PIS biorą udział:

 • pracownik socjalny, posiadający wyższe wykształcenie specjalistyczne i doświadczenia zawodowe w zakresie pracy socjalnej;
 • kierownik programu,
 • prawnik,
 • wolontariusze w zakresie działań merytorycznych i prac pomocowych - ok. 3 osób w pracy ciągłej.

Pogotowie Interwencji Społecznej jest jedną z niewielu placówek pomocowych o takim profilu, świadczącą nie tylko pomoc doraźną, ale przede wszystkim koncentrującą się na działaniach zmierzających do przywrócenia osobie zdolności do aktywnego i samodzielnego życia w społeczeństwie.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
poradnictwo specjalistyczne
porządek, bezpieczeństwo publiczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej