Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja "Rozwój Tak - Odkrywki Nie"

Fundacja "Rozwój Tak - Odkrywki Nie"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
76 845 67 53
Telefon
661 863 478
Adres rejestrowy
Ulica
Rycerska 24
Kod pocztowy
59-220
Miejscowość
Legnica
Powiat
Legnica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000558840
REGON
36165254000000
NIP
691-25-10-194
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja "RT-ON" jest formalno-prawną reprezentacją Ogólnopolskiej Koalicji "Rozwój TAK - Odkrywki NIE" obywatelskiego ruchu na rzecz powstrzymania planów budowy nowych kopalni węgla brunatnego metodą odkrywkową oraz przeprowadzenia Polski z ery kopalnej do ery odnawialnej.

Idea powołania Fundacji została jednogłośnie zaakceptowana przez Koalicjantów podczas spotkania programowego Koalicji we Wrocławiu, w lutym 2015 r. Reprezentanci stowarzyszeń "anty odkrywkowych", samorządowcy z zagrożonych terenów i organizacje pozarządowe tworzące Koalicję "Rozwój TAK - Odkrywki NIE" zgodzili się, że Fundacja o tej samej nazwie pozwoli sprawniej realizować cele całej Koalicji, dając jej nowe możliwości oraz narzędzia ich wdrażania. Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE" po uzgodnieniu w gronie Koalicjantów swoich celów statutowych i sposobów ich realizacji została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z dniem 1 czerwca 2015 r. pod nr: 0000558840.

Najważniejszym zadaniem Fundacji jest wsparcie dla działań obywatelskich mających na celu powstrzymanie planów budowy nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego w Polsce w tym pomoc dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, zwykłych mieszkańców przeciwnych budowie kopalni odkrywkowych i walczących z negatywnymi skutkami funkcjonowania tych już istniejących, a także propagowanie rozwoju energetyki w oparciu o odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i lokalną samowystarczalność.

Nasz cel to również ochrona i zachowanie środowiska oraz naturalnych warunków życia człowieka, ochrona zdrowia , edukacja ekologiczna. Chcemy działać na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechnienia instytucji referendum jako metody dialogu społecznego i umocnienia demokracji. Będziemy pomagać osobom poszkodowanym w wyniku działania istniejących kopalni i klęsk żywiołowych oraz wspierać inicjatywy służące ograniczeniu negatywnych skutków oddziaływania wydobycia kopalin na środowisko, infrastrukturę materialną i społeczną a także zachowaniu i kultywowaniu narodowego oraz lokalnego dziedzictwa materialnego i kulturowego. Mamy zamiar upowszechniać uniwersalne wartości tolerancji, równości, wolności słowa, a także szacunku dla praw człowieka i swobód obywatelskich.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animowanie działań wspólnot lokalnych
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej