Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Maturita
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
507 980 332
Adres rejestrowy
Ulica
Topolowa 4 lok. 8
Kod pocztowy
20-352
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000588524
REGON
36308255400000
NIP
946-26-56-188
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja Fundacji będzie realizowana przy wytyczeniu głównych celów ujętych w Statucie Fundacji opracowanej na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która między innymi zakłada działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Osoby związane z Maturitą dostrzegają konieczność zaspakajania potrzeb w wieku plus 45 nie zawsze zawodowo aktywnych, podatnych na rozmaite schorzenia w tym choroby psychosomatyczne, a jednocześnie mających uzasadnione prawa i aspiracje do godnego życia. Głównym założeniem Fundacji Maturita jest integracja międzypokoleniowa, budowanie pomostu łączącego różne grupy społeczne oraz promocja przedsiębiorczości.

Reklama

Zarząd

Ada Kulig, Viceprezes Zarządu
Jolanta Kulig, Prezes Zarządu
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej